AKCIJA: Kozel pivo + pekač gratis

Pogoji o projektu Kozel + pekač GRATIS

 

Podjetje Petlja d.o.o. nagrajuje kupce piva Kozel:
– v oktobru v Davidovem hramu.

Pogoji:

Ob hkratnem ali zbirnem nakupu 15 zabojev piva Kozel v 0,5l steklenicah (svetlo, temno ali mix) prejme kupcev GRATIS električni pekač Kozel za podpeko.

Obdobje nakupa:
-od 10.10.2022 – 06.11.2022

Sodelujoči so kupci, ki so Kozel pivo kupili v poslovalnicah Davidov hram. Nakup 15 zabojev mora biti izveden znotraj obdobja nakupa.

Sodelujoči v nagradni igri je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki mora v zameno za gratis Kozel električni pekač predložiti dokazila o nakupu (dobavnice ali fakture), ki jih skenirane pošlje na e-pošto: info@petlja.si. Sodelujoči se mora ukvarjati z gostinsko dejavnostjo in prodajati Kozel pivo končnim kupcem. Podatke mora organizatorju postali najkasneje do 30.11.2022.

Organizator projekta Kozel + pekač gratis je podjetje PETLJA d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija.

Sodelovanje v projektu je prostovoljno. Sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Sodelujoči s sodelovanjem v projektu soglaša s Splošnimi pogoji in pravili. S sodelovanjem sodelujoči organizatorju dovoljuje v času trajanja projekta in 6 mesecev zatem zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 86/04 in 67/07 UPB1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe projekta ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi

Organizator projekta si pridržuje pravico, da pekača ne podeli, če:

  • sodelujoči ne izpolni pogojev za prevzem,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v projektu sodeloval v nasprotju s temi pravili in pogoji.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.petlja.si

V primeru, da so posamezne določbe teh Pogojev in pravil projekta neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.

Ptuj, 1.10.2022