Petlja d.o.o je trgovsko-storitveno podjetje s sedežem na Ptuju, ustanovljeno 1990. leta. Smo eden večjih distributerjev in zastopnikov priznanih evropskih proizvajalcev prehrane in pijače za področje Slovenije in deloma bivše Jugoslavije. V Sloveniji ekskluzivno zastopamo 10 tujih renomiranih proizvajalcev in smo lastniki dveh lastnih blagovnih znamk na področju prehrane.

Ukvarjamo se s trženjem in pridobivanjem kakovostnih ekskluzivnih uvoznih programov prehrane in pijače priznanih tujih dobaviteljev. Na področju prehrane razvijamo tudi svoje blagovne znamke. Razpolagamo z lastnimi skladiščnimi, logističnimi in prodajnimi kapacitetami.

Z lastno distribucijo pokrivamo celotno Slovenijo in s svojimi ekskluzivnimi uvoznimi programi ter lastnimi znamkami kakovostno oskrbujemo slovenske trgovske sisteme, manjše trgovce in gostinski sektor. Težimo k nenehnemu izboljševanju trženja obstoječih blagovnih znamk. Razvijanje interaktivnega odnosa s kupci in dobavitelji ter zaposlenimi je naša stalna skrb.

Smo družbeno odgovorno, h kupcem usmerjeno podjetje s korektnim in transparentnim poslovanjem.

Smoter podjetja Petlja d.o.o.

Namen našega podjetja je razviti, pridobiti in tržiti izdelke, ki bodo presegli pričakovanja naših kupcev. Stremimo k doseganju velike prepoznavnosti in pozitivne podobe blagovnih znamk, ki jih tržimo, ter k ustvarjanju dolgoročnega partnerskega odnosa z našimi kupci in dobavitelji. Sodelavcem želimo nuditi varno delovno okolje in pošteno nagrajevanje.

Vizija podjetja Petlja d.o.o.

Svojim kupcem prodajamo varne in kvalitetne izdelke. Postati želimo prepoznaven in inovativen dobavitelj kvalitetnih prehranskih izdelkov in pijač trgovcem in gostincem. Z znamkami zastopniških programov in z lastnimi znamkami proizvodov želimo doseči pomembne položaje v tržnem segmentu v slovenski prehrambni trgovini  in v gostinskem sektorju. S pomočjo prepoznane dodane vrednosti za kupce in konzumente želimo doseči družbeno odgovorno poslovanje in stalno rast ter razvoj podjetja.